Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2020

Framtidens mat: om husdjursavel och växtförädling

Lehrman, Anna; Chatzopoulou, Sevasti; Eriksson, Dennis; Jonas, Elisabeth; Levander, Fredrik; Nicolia, Alessandro; Rydhmer, Lotta; Röcklinsberg, Helena; Sandin, Per; Zhu, Li-Hua

Abstract

Domesticeringen av växter och djur är en lång och ständigt pågående process som har format, inte bara de domesticerade arterna och landskapet, utan även människorna. Till exempel har utvecklingen av vårt immunförsvar påverkats mycket av den nära kontakt som funnits mellan människor och tamdjur. Förändringarna hos de domesticerade djuren har varit dramatiska, från den vilda djungelhönan som får två kullar med totalt 20 kycklingar per år, till dagens värphönor som producerar mer än 300 ägg per år. Och på hundra år har den genomsnittliga veteskörden ökat från 2 till 6 ton per hektar i många europeiska länder. Även om en del av denna ökning beror på odlingsmetoder, gödning och bekämpningsmedel, har den genetiska förändringen en stor del i framstegen.

Genom ökad kunskap om evolution, förståelse för ärftlighet och upptäckten av kromosomer och gener har vi gått från ett omedvetet urval till avancerade förädlings- och avelsprogram. Vår ständigt ökande kunskap om mekanismerna som styr olika egenskaper kan användas för att skräddarsy vår mat. Tack vare dessa förädlingsoch avelsprogram har vi nu tillgång till friskare djur och grödor och producerar mjölk, kött och spannmål i nivåer som våra förfäder bara kunde drömma om.

Med den här boken vill vi ge en översikt över de metoder och tekniker som används i arbetet med att utveckla husdjur och växter. Vi beskriver också lagstiftningen och diskuterar etiska aspekter kring användningen av genteknik i växtförädling och djuravel.

Denna bok är publicerad inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vilket finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Denna andra utgåva är en förkortad version av utgåvan som publicerades 2014. Ett stort tack till Inger Åhman och Marie Nyman för synpunkter under arbetets gång och Karin Eriksson för ovärderlig hjälp med textbearbetningen.

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet