Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Krycklan: markanvändning från forntid till nutid

Norstedt, Gudrun; Laudon, Hjalmar

Abstract

Kring vattendraget Krycklan i Vindelns kommun, Västerbottens län, finns en unik forskningsinfrastruktur, anlagd och underhållen av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Där kan hydrologiska, biogeokemiska och ekologiska processer studeras i ett sammanhang. Nutida förhållanden är emellertid alltid ett resultat av historiska skeenden. Utan att förstå historien kan det vara svårt att tolka nutiden. Under åren 2017–2019 har därför ett projekt bedrivits för att ta fram historiska fakta om markanvändningen inom Krycklans avrinningsområde. En mängd data har samlats in, varav en liten del presenteras i denna skrift.

Published in


Publisher: Department of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural University