Skip to main content
Factsheet, 2005

Svampsjukdomar på jordgubbar

Svensson, Birgitta

Abstract

I detta faktablad beskrivs hur skadorna ser ut, svamparnas biologi och vilka kulturåtgärder som motverkar angrepp. För kemisk bekämpning hänvisas till faktablad l Tb.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 120T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108224