Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband

Skytte af Sätra, Jonas; Hjalmarsson, Inger; Gustavsson, Larisa

Abstract

Äppelodling har en lång historia i Sverige. Genom århundradena har det uppstått en rik flora av sorter runt om i landet, vissa mer framgångsrika än andra. I början av 1900-talet påbörjades försöksverksamhet med frukt i Alnarp, ett arbete som även resulterade i några nya sorter. Senare följde ett renodlat växtförädlingsprogram på Balsgård, som släppte sin första sort ’Alice’ 1963. Men det är först nu som vi med tillgång till moderna genetiska markörer på allvar har kunnat påbörja släktforskningen bland gamla såväl som moderna äppelsorter.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:12Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet