Skip to main content
Factsheet, 2020

Släktforskning bland svenska äppelsorter – ny teknik avslöjar gamla släktband

Skytte af Sätra, Jonas; Hjalmarsson, Inger; Gustavsson, Larisa

Abstract

Äppelodling har en lång historia i Sverige. Genom århundradena har det uppstått en rik flora av sorter runt om i landet, vissa mer framgångsrika än andra. I början av 1900-talet påbörjades försöksverksamhet med frukt i Alnarp, ett arbete som även resulterade i några nya sorter. Senare följde ett renodlat växtförädlingsprogram på Balsgård, som släppte sin första sort ’Alice’ 1963. Men det är först nu som vi med tillgång till moderna genetiska markörer på allvar har kunnat påbörja släktforskningen bland gamla såväl som moderna äppelsorter.

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Skytte af Sätra, Jonas (Skytte Af Sätra, Jonas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Hjalmarsson, Inger
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture
Genetics and Breeding
Genetics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108229