Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Vattenkvaliteten i Storvänern 2019

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten är förhållandevis stabil i Storvänern. Halterna av närsalter och organiskt material i vattnet har varit på förhållandevis stabila nivåer under senare år, även om totalkvävehalterna sakta minskar. Klorofyllhalten varierar jämförelsevis mycket under åren, även om halterna överlag är låga. Siktdjupet har varit på en förhållandevis stabil nivå under senare år och varierar framförallt med vattenfärgen och mängden växtplankton i vattnet.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Climate
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Geochemistry
  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108231