Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Klimat och vattenstånd under 2019

Sonesten, Lars

Abstract

Väderåret 2019 var överlag varmt med stora växlingar i nederbördsmängder. Under första delen av året växlade nederbörden mycket, men större mängder än normalt i februari, mars och maj, medan övriga månader uppvisade lägre nederbördsmängder än normalt. Från och med augusti så var det däremot betydligt större nederbörd än normalt. Vattenståndet var under inledningen av året och under perioden maj-oktober under det normala, men tack vare den regniga hösten så avslutades året en högre nivå än normalt. Solinstrålningen var på förhållandevis normala nivåer under hela året.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Climate
  Biodiversity
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Climate Research
  Environmental Sciences
  Geochemistry

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108232