Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Beskattningsmodell för lodjur: prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2022 vid olika beskattningsnivåer under 2021

Andren, Henrik

Abstract

Naturvårdsverket uppdrog (Ärendenummer NV-05689-20, Kontraktsnummer 331-20-006) åt Henrik Andrén vid SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö Forskningsstation att prognostisera lodjurspopulationen för vintern 2021/2022 vid olika beskattningsnivåer (både totalt antal lodjur och honkvoter) under 2021 för respektive Rovdjursförvaltningsområde (RFO), och dessutom för det norra förvaltningsområdet presentera prognoser för respektive län och för olika längd på tidsserierna.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:4
eISBN: 9789198524758
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108236