Skip to main content
Report, 2020

Beskattningsmodell för lodjur: prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2022 vid olika beskattningsnivåer under 2021

Andren, Henrik

Abstract

Naturvårdsverket uppdrog (Ärendenummer NV-05689-20, Kontraktsnummer 331-20-006) åt Henrik Andrén vid SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö Forskningsstation att prognostisera lodjurspopulationen för vintern 2021/2022 vid olika beskattningsnivåer (både totalt antal lodjur och honkvoter) under 2021 för respektive Rovdjursförvaltningsområde (RFO), och dessutom för det norra förvaltningsområdet presentera prognoser för respektive län och för olika längd på tidsserierna.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:4
eISBN: 9789198524758
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108236