Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Beskattningsmodell för järv : prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020

Andren, Henrik; Persson, Jens

Abstract

Naturvårdsverket uppdrog (Ärende NV-04217-20, Kontrakt 331-20-004) åt Jens Persson och Henrik Andrén vid SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö Forskningsstation att prognostisera järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 för Sverige och dessutom för Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län samt sammantaget för övriga län med järvförekomst (Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:3eISBN: 9789198524741
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet