Skip to main content
Report, 2020

Beskattningsmodell för järv : prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020

Andren, Henrik; Persson, Jens

Abstract

Naturvårdsverket uppdrog (Ärende NV-04217-20, Kontrakt 331-20-004) åt Jens Persson och Henrik Andrén vid SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö Forskningsstation att prognostisera järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 för Sverige och dessutom för Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län samt sammantaget för övriga län med järvförekomst (Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län).

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:3
eISBN: 9789198524741
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108237