Skip to main content
Report, 2020

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2019/2020 påvisades 45 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2019 fanns i en av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i fem av fallen revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Kynna 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2019/2020 (F= 0,24) visade en minskning med 0,01 i förhållande till vintern innan.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:1
ISBN: 978-91-985247-2-7, eISBN: 9789198524727
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108238