Skip to main content
Factsheet, 1990

Lagringssjukdomar på morötter

Rämert, Birgitta; Säll, Christina; Åkesson, Ingrid

Abstract

Förbättrad lagringsteknik har gjort att vi nu kan lagra morötter ända fram till maj -juni. Den långa lagringstiden har medfört att det idag är andra svampsjukdomar än förr som har blivit betydelsefulla skadegörare vid lagring. t.ex. lakritsröta och kraterröta. För att morötterna ska kunna hålla sig friska under så lång tid krävs det att de är fria från svampsmitta, insektsskador och mekaniska skador. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1990, number: 10 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
Säll, Christina
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
Åkesson, Ingrid
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108290