Skip to main content
Factsheet, 2011

Skadedjur på ärt

Nilsson, Christer; Sjöberg, Patrick

Abstract

Detgroende ärtfröetkan angripas avenradskadedjur som också angripermånga andra växter. Fröna urholkaseller sargasochgroddarna skadas genomgnageller äts av. Harkrankslarver(29 T) och knäpparlarver (6 T) kan orsaka problem efter uppgrävning av gräsmark. Jordflylarver (5 T) kan vara ett problem och speciellt vid sen sådd på lätta jordar. 'fusenfotingar (104 T) och sniglar (81 T) anses mestadels vara ett problem på blötajordarmedmycketväxtrester. Under ogynnsamma forhållanden kan skadorna bli inkörsportar for olika svampsjukdomar (173 T). Det går att läsa mer om djurens biologi i de faktablad vars munmer stårinom parentes. Allmänt sett är skadorna ofta begränsade och sällan av större betydelse. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 100 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Christer
Sjöberg, Patrick
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108291