Skip to main content
Factsheet, 1995

Bladnematoder i jordgubbar

Banck, Anita

Abstract

Bladnematoder är ett av jordgubbsplantans stora gissel och orsakar årligen stora förluster. En angripen planta ger upp till 50 %mindre skörd. Jordgubbsplantan kan angripas av två arter inom bladnematodsläktet Aphelenchoides, A. fragariae (jordgubbsbladnematoden) och A. ritzemabosi (krysantemumbladnematoden). Dessa nematoder är mycket små, 0,5-1,2 mm långa, ochkan inte ses utan mikroskop. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 103 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Banck, Anita (Banck, Anita )
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108298