Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1995Open access

Tusenfotingar

Stephansson, David

Abstract

Tusenfotingar (mångfotingar, klass Myriapoda) är ett samlingsnamn för några grupper av långsträckta leddjur med många, nästan likadana, benförsedda kroppssegmen t. Gemensamt för dem är också att de lever i mörka, fuktiga miljöer, bland förmultnande växtdelar, i komposter, under stenar eller lossnande bark o.d. Deras kroppsbyggnad och levnadssätt i övrigt skiljer sig dock på viktiga punkter. De s.k. enkelfotingarna, med ett benpar per kroppssegment, är rovdjur och ska betraktas som nyttodjur. Dubbelfotingarna, med två benpar per segment, och de små dvärgfotingarna lever däremot av förmultnande eller levande växtdelar och kan vid massförekomst vara besvärliga skadegörare. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 104 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108299