Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2000Open access

Rostsvampar på vedartade växter

Åkesson, Ingrid

Abstract

Angrepp av rostsvampar är en vanlig syn i trädgårdar och parker. Det kan vara lysande orangeröda bladfläckar på päron av päronrost, på hagtom av hagtomsrost eller på rönn av rönnens hornrost. På björk och poppel visar sig rostangrepp som orange beläggning på bladens undersida, ofta i kombination med gulbrunfärgning och för tidigt bladfall Flera rostsvampar värdväxlar mellan ett lövfållande trädslag och enar som hagtornsrost och päronrost. Det har planterats mycket vintergrönt under lång tid. I dagens trädgårdar finns därför värdväxtema ofta nära varandra, vilket gör att infektioner blir allt vanligare så snart vädret är gynnsamt för rostsvamparna. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 107 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108300