Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Växthusspinnkvalster

Nedstam, Barbro; Åkesson, Ingrid; Jansson, Johanna

Abstract

Växthusspinnkvalster ( Tetranyehus urticae) är ett vanligt skadedjur i växthus, där klimatet alltid utgör en god livsmiljö. En beredskap för spinnkvalsterbekämpningen är därför nödvändig i all växthusodling. På friland är angrepp vanliga varma och torra somrar på växter somjordgubbar, vinbär, rosor, stockrosor, bönor och frilandsgurka. Närstående arter är bl.a. nejlikspinnkvalster (T cinnabarinus), som kan förekomma ibland i prydnadsväxter och T evansi, T ludeni och Eote· tranychus lewisi, som finns i växthus i Europa. Dessa spinnkvalster är emellertid allihop mindre vanligt förekommande. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 108 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108301