Skip to main content
Factsheet, 1997

Tomatkräfta

Norin, Ingegerd

Abstract

Tomatkräfta orsakas av svampen Didymella lycopersici, och är en mycket smittsam och svårbekämpad sjukdom. Den uppträder sporadiskt i våra odlingar men kan om den får fäste orsaka stora förluster då plantorna ofta dör av angreppen. Hög luftfuktighet med fuknedslag gynnar svampen. Därför är låg luftfuktighet tillsammans med en mycket god hygien avgörande för att begränsa sjukdomen. Efter kulturens slut krävs en mycket omsorgsfull desinfektion. Tomatkräfta kan även angripa tomater på friland. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 109 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108302