Skip to main content
Factsheet, 1998

Silverglans på fruktträd

Norin, Ingegerd

Abstract

Silverglans orsakas aven svamp, Chondrostereum purpureum, på svenska kallad purpurskinn. Den uppträder som svaghetsparasit på många lövbärande träd och buskar och lever också som saprofyt på dött lövträ, t.ex. stockar, stöd och inhägnader. Den kan även uppträda som parasit på levande träd och buskar, särskilt hos växter ur familjen Rosaceae, där främst fruktträd men också bär-och prydnadsväxter angrips. Störst betydelse har den som skadegörare hos fruktträden. Skörden påverkas snabbt och minskar betydligt år från år. Oftast dör träden av angreppen.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1998, number: 110 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108303