Skip to main content
Factsheet, 2008

Äppleblomvivel

Tornéus, Christer

Abstract

Fram till mitten av 1900-talet var äppleblomviveln (Anthonomus pomorum) en av de mest fruktade skadegörarna i äppleodlingar; även päronodlingar angrips, men då handlar det förmodligen oftast om A. piri. I och med DDT och sedermera också organfosforpreparaten, blev den starkt decimerad och är idag mer eller mindre omöjlig att finna i den kommersiella odlingen. I fritidsodlingar kan den lokalt vissa år vara en besvärlig skadegörare och den kan också tänkas bli problematisk i ekologisk odling. Normalt angrips inte samtliga blommor i en blomställning. Vid bra knoppsättning och riklig blomning, innebärvivlarna därförinte någon större risk. Tvärtom kan de göra en viss nytta genom sin gallringseffekt. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 113 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108304