Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994

Kolbindning och kolflöden vid odling : sammanfattning av en analys rörande inverkan av växtföljd/odlingssystem och av restprodukttillförsel till marken : rapport till Stiftelsen Lantbruksforskning

Johansson, Waldemar

Published in


Publisher: Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Institutionen för markvetenskap; Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Johansson, Waldemar

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Soil Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108306