Skip to main content
Factsheet, 2000

Skadegörare på primula

Norin, Ingegerd;

Abstract

Släktet Primula omfattar många arter, varav de flesta är perenna. Flertalet arter som odlas i Sverige används utomhus, men några odlas också i växthus for användning somkrukväxterinomhus.Av dessa är jordviva (Primula vulgaris) den som odlas i störst omfattning. Den kan efter avslutad blomning planteras ut på friland. Drivningen av jordviva sker under den ljusfattigaste årstiden, då det ofta också råder hög fuktighet. Därfor är angrepp av gråmögel mycket vanligt förekommande och även andra svampar som orsakar rot- och rothalsrötor och bladfläckar. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2000, number: 117 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108310