Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2010

Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på ribes

Hellqvist, Sven; Svensson, Birgitta; Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Bladfall-och bladfläcksjuka är sjukdomar som kan orsaka bladfall på Ribes-arter. De förekommer ofta samtidigt och förväxlas ofta med varandra. Dessa sjukdomar är vanliga och förekommer nästan alltid där mottagliga sorter odlas. Torra somrar saknar de nästanhelt betydelse, medan de underregniga somrar kan göra stor skada. Båda sjukdomarna angriper såväl svarta som röda vinbär, krusbär samt måbär. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 118 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Svensson, Birgitta

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/108311