Skip to main content
Factsheet, 2010

Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på ribes

Hellqvist, Sven; Svensson, Birgitta; Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Bladfall-och bladfläcksjuka är sjukdomar som kan orsaka bladfall på Ribes-arter. De förekommer ofta samtidigt och förväxlas ofta med varandra. Dessa sjukdomar är vanliga och förekommer nästan alltid där mottagliga sorter odlas. Torra somrar saknar de nästanhelt betydelse, medan de underregniga somrar kan göra stor skada. Båda sjukdomarna angriper såväl svarta som röda vinbär, krusbär samt måbär. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 118 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108311