Skip to main content
Factsheet, 1995

Bladsteklar på krusbär och vinbär

Hellqvist, Sven

Abstract

Flera arter av bladsteklar (fam. Tenthredinidae) förekommer som skadedjur på krusbär och vinbär. I detta faktablad behandlas dels några arter som lever på bladen, dels en art (vinbärsstekeln) som lever inuti bären. Bladstekellarver forväxlas ibland med fjärilslarver, men kan kännas igen bl. a. på att de har minst sex par bukfötter (gångvårtor) på undersidan av bakkroppen- fjärilslarver har högst fem par. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 12 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108313