Skip to main content
Factsheet, 1999

Rönnbärsmal och äpplevecklare

Tornéus, Christer;

Abstract

Rönnbärsmal och äpplevecklare är fruktade skadedjur som vissa år kan orsaka betydande skador på äpple. De uppträder ungefär samtidigt och bekämpas om möjligt runt månadsskiftetjuni-juli om behov föreligger. Skadorna består av gångar i frukten, som blir oanvändbar.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1999, number: 121 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108314