Skip to main content
Factsheet, 1999

Rönnbärsmal och äpplevecklare

Tornéus, Christer

Abstract

Rönnbärsmal och äpplevecklare är fruktade skadedjur som vissa år kan orsaka betydande skador på äpple. De uppträder ungefär samtidigt och bekämpas om möjligt runt månadsskiftetjuni-juli om behov föreligger. Skadorna består av gångar i frukten, som blir oanvändbar.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 121 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tornéus, Christer
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108314