Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Lökbladmögel

Andersson, Gunnel

Abstract

Lökbladmögel, som orsakas av svampen Peronaspara destructor, angriper i stort sett alla lökslag utom purjolök. Svampenförkommerihela världen, men gör mest skada i områden med förhållandevis kyligt och fuktigt klimat. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 123 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108315