Skip to main content
Factsheet, 2005

Lökbladmögel

Andersson, Gunnel

Abstract

Lökbladmögel, som orsakas av svampen Peronaspara destructor, angriper i stort sett alla lökslag utom purjolök. Svampenförkommerihela världen, men gör mest skada i områden med förhållandevis kyligt och fuktigt klimat. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 123 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Gunnel
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108315