Skip to main content
Factsheet, 1993

Förökningssvampar

Åkesson, Ingrid

Abstract

U tf all i småplantbäddar är ett vanligt problem vid plantuppdragning. Underförökningen är växterna i ett känsligt stadium, antingen det är unga fröplantor eller o rotade sticklingar. Fuktighetenmåste vara hög för att plantorna skall hållas safts p ända, vilket gynnar svamparna. Följden blir att småplantorna lätt dukar under för någon parasitsvamp. Även något äldre plantor kan angripas, särskilt om de är försvagade. Angrepp kan förhindras genom en konsekvent hygienstrategi och olika förebyggande åtgärder. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 105 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkesson, Ingrid
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108319