Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1993Open access

Förökningssvampar

Åkesson, Ingrid

Abstract

U tf all i småplantbäddar är ett vanligt problem vid plantuppdragning. Underförökningen är växterna i ett känsligt stadium, antingen det är unga fröplantor eller o rotade sticklingar. Fuktighetenmåste vara hög för att plantorna skall hållas safts p ända, vilket gynnar svamparna. Följden blir att småplantorna lätt dukar under för någon parasitsvamp. Även något äldre plantor kan angripas, särskilt om de är försvagade. Angrepp kan förhindras genom en konsekvent hygienstrategi och olika förebyggande åtgärder. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 105 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Åkesson, Ingrid

   • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108319