Skip to main content
Factsheet, 1997

Gråmögel på tomat

Norin, Ingegerd;

Abstract

Gråm.ögel, som orsakas av svampenBotrytis cinerea, kan angripa ett mycket stort antal trädgårdsväxter och är en av de vanligaste sjukdomarna på tomat. Trots att svampen är en s.k. svaghetsparasit kan den under vissa betingelser vålla stora problem i odlingarna. Gråmögelangrepp forhindras främst genom lämpliga kulturåtgärder. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1997, number: 125 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108320