Skip to main content
Factsheet, 2004

Bladmögel på gurka

Forsberg, Ann-Sofi

Abstract

Bladmögel kan angripa både frilands-och växthusgurka med fårödande verkan. Förutom gurka kan även melon, asiagurka samt i mindre utsträckning squash och pumpa angripas. Sjukdomen betraktas sedan 1984 som allmänt förekommande i södra Sverige. Om sjukdomen etableras tidigt under skördesäsongen kan den orsaka omfattande angrepp. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 126 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Forsberg, Ann-Sofi
Provegeta

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108321