Skip to main content
Factsheet, 2000

Gråmögel

Nilsson, Lennart

Abstract

En av världens vanligaste och mest utbredda sjukdomar i tempererade och subtropiska områden är gråmögeL Förutom "vanligt" gråmögel, som angriper ett stort antal växter, finns flera mera värdspecifika arter, t.ex. på narcisser, tulpaner, lök, bondbönor etc. I detta faktablad behandlas det vanliga gråmöglet.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 122 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108334