Skip to main content
Factsheet, 2002

Virus- och fytoplasma-sjukdomar på hallon

Åhman, Gunilla;

Abstract

Genom tiderna har hallon varit ett av de värst virusdrabbade växtslagen. Virus följer med rotskotten upp och fortplantas på så sätt till varje vegetativ generation. Dessutom sprids de med bladlöss. För tjugo år sedan, innan åtgärder började vidtas, var det näst intill omöjligt att hitta en virusfri planta i vare sig handelsträdgårdar, plantskolor eller hem trädgårdar. Symptomfria plantor fanns nog, men virusinfekterade var de likafullt, och därigenom smittkällor för såväl grannar som avkomma. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2002, number: 124 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åhman, Gunilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108335