Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2002

Virus- och fytoplasma-sjukdomar på hallon

Åhman, Gunilla

Abstract

Genom tiderna har hallon varit ett av de värst virusdrabbade växtslagen. Virus följer med rotskotten upp och fortplantas på så sätt till varje vegetativ generation. Dessutom sprids de med bladlöss. För tjugo år sedan, innan åtgärder började vidtas, var det näst intill omöjligt att hitta en virusfri planta i vare sig handelsträdgårdar, plantskolor eller hem trädgårdar. Symptomfria plantor fanns nog, men virusinfekterade var de likafullt, och därigenom smittkällor för såväl grannar som avkomma. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2002, number: 124 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Åhman, Gunilla

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108335