Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2001

Sjukdomar och skadedjur på dill

Forsberg, Ann-Sofi

Abstract

Dill är en gammal kulturväxt som härstammar från Främre Asien och Indien som också har förekommit naturligt i de europeiska länderna runt Medelhavet. I Egypten och i Romarriket användes dill främst som medicinalväxt. Hit upp till Norden kom dillen på 1100-1200-talet och har alltsedan dess varit en viktig kryddväxt. Såväl blad- som krondill odlas i Sverige. Bladdill odlas både för fårskvarnförsäljning och till djupfrysning. Krondill säljs numera huvudsakligen på färskvarnmarknaden sedan livsmedelsindustrins odling av krondill för inläggningar har upphört. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 130 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108336