Skip to main content
Factsheet, 1999

Purjolöksmal

Åsman, Karolina

Abstract

Purjolöksmalen (Acrolepiopsis assectella) är en liten oansenlig fjäril vars larver lever på växter inom släktetAllium. Angreppen blir allvarligast på purjolök, men även kepalök, vitlök och gräslök kan skadas.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 131 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åsman, Karolina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108337