Skip to main content
Factsheet, 1997

Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur

Ekbom, Barbara;

Abstract

De skadedjur, som angriper trädgårdens växter angrips i sin tur av en mängd fiender. Det finns sjukdomsalstrap.de mikroorganismer, inälvsparasiter samt en mängd rovlevande djur som utgör ett icke abetydande hot mot växtätande insekter. Dessa fiender kan utnyttjas i bekämpningsstrategier mot skadeinsekter. Det är dock mycket viktigt att forstå de villkor som bestämmer de naturliga fiendernas välbefinnande. Detta innebär att man måste känna till samspelet mellan miljön-skadedjuret-naturliga fienderna.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1997, number: 135 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ekbom, Barbara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108338