Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2000

Fruktbladstekel och lindbladstekel

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Skador av dessa bladsteklaruppträder oftast mycket lokalt och sporadiskt. Angreppen är oftast helt betydelselösa vad gäller tillväxt och utveckling men förfular växterna avsevärt. De skador som de två arternas larver orsakar på bladen är nästan identiska. Fruktbladstekelns larver lever emellertid på bladens översida till skillnad mot lindbladstekelns larver som lever på bladens undersida.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 136 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108339