Skip to main content
Factsheet, 2000

Fruktbladstekel och lindbladstekel

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Skador av dessa bladsteklaruppträder oftast mycket lokalt och sporadiskt. Angreppen är oftast helt betydelselösa vad gäller tillväxt och utveckling men förfular växterna avsevärt. De skador som de två arternas larver orsakar på bladen är nästan identiska. Fruktbladstekelns larver lever emellertid på bladens översida till skillnad mot lindbladstekelns larver som lever på bladens undersida.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 136 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108339