Skip to main content
Report, 2006

Skördenivå och näringsinnehåll i ekologisk odling av vall på två fårgårdar i västra Sverige

Arnesson, Annika

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006, number: 12
Publisher: SLU

Authors' information

Arnesson, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10834