Skip to main content
Report, 2006

Hull hos tackor utfodrade med enbart vallensilage eller med tillskott av kraftfoder

Arnesson, Annika; Eggertsen, Jesper

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006, number: 13
Publisher: SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/10835