Skip to main content
Factsheet, 2001

Biologisk bekämpning av skadedjur

Ekbom, Barbara

Abstract

Biologisk bekämpning innebär att man använder levande organismerför att förhindra eller motverka skador eller förluster, som är förorsakade av skadeorganism er. Detta innebär att man använder sig av en skadegörares naturliga fiender som bekämpningsmedel. Dessa naturliga fiender (se Faktablad 135 T) kan vara predatorer (rovlevande organismer), parasitoider (organismer med ett parasitiskt levnadssätt, som leder till värddjurets död) eller patagener (sjukdomsalstrande organismer). 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, number: 138 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ekbom, Barbara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108356