Skip to main content
Factsheet, 2003

Biologisk bekämpning av skadedjur i växthusgurka

Nedstam, Barbro

Abstract

Det är nu över 30 år sedan biologisk bekämpning lanserades i svensk gurkodlingunder glas. Då gällde det rovkvalster mot växthusspinnkvalster, en metod som snabbt slog igenom. Sedanhar sortimentet breddats och omfattar nu nyttaorganismer mot en lång rad skadedjur, men ännu är rovkvalster mot "spinn" en hörnsten i växtskyddsarbetet. Här följer någa praktiska råd till gurkodlare om biologiska bekämpningsmetoder.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 139 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nedstam, Barbro
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108358