Skip to main content
Factsheet, 2002

Biologisk bekämpning av skadedjur i tomat

Nedstam, Barbro;

Abstract

Den långa odlingssäsongen för tomater i växthus innebär att skadedjuren hinner utveckla många generationer och föröka sig kraftigt med plantskador som följ d. Flera besvärliga skadedjur bland mjöllöss, bladlöss och kvalster har börjat bli resistenta mot kemiska bekämpningsmedel. Därför är motivationen stor hos tomatodlarna när det gäller att använda biologisk bekämpning. Detta underlättar också utnyttjandet av pollinerande humlor, vilka kan vara känsliga för kemikalier. Bättre arbetsmiljö samt rena produkter, fria från insekticidrester, är givetvis också viktiga anledningar att försöka klara växtskyddet biologiskt. Här följer några praktiska råd till tomatodlare om biologiska bekämpningsmetoder.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2002, number: 140 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nedstam, Barbro
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108360