Skip to main content
Factsheet, 1996

Bladnematoder i prydnadsväxter

Banck, Anita

Abstract

Jordgubbs bladnematoden (Ap helenehoides fragariae) och krysantemumbladnematoden (A ritzemabosi) har båda stora värdväxtkretsar. Angrepp förekommer i en mängd olika krukväxtslag, av vilka Begonia och Saintpaulia tillhör de mest utsatta. Inkräktarna är mycket små, 0,5-1,2 mm, och kan endast påvisas med hjälp av mikroskop.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1996, number: 142 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Banck, Anita (Banck, Anita )
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108361