Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1996Open access

Bladnematoder i prydnadsväxter

Banck, Anita

Abstract

Jordgubbs bladnematoden (Ap helenehoides fragariae) och krysantemumbladnematoden (A ritzemabosi) har båda stora värdväxtkretsar. Angrepp förekommer i en mängd olika krukväxtslag, av vilka Begonia och Saintpaulia tillhör de mest utsatta. Inkräktarna är mycket små, 0,5-1,2 mm, och kan endast påvisas med hjälp av mikroskop.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1996, number: 142 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Banck, Anita

   • Department of Plant Protection Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108361