Skip to main content
Factsheet, 2000

Växtsjukdomar orsakade av fytoplasma

Åhman, Gunilla

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2000, number: 143 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åhman, Gunilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108362