Skip to main content
Factsheet, 1989

Mullvad

von Freytag-Loringhoven, Birgitta

Abstract

I plantskolor, hemträdgårdar och på golfbanor kan mullvadens jordhögar och underjordiska gångsystem ibland ställa till med mycket förtret, och det kan också vara direkt skadligt mot växande gröda. Däremot på mindre kultiverad mark såsom ängar, betesmarker och i skogen är mullvadens arbete med att bearbeta och genomluftajorden värdefullt.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1989, number: 146 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (von Freytag-Loringhoven, Birgitta )
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108364