Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Päronpest

Gråberg, Maria; Berg, Magnus

Abstract

Päronpestorsakas av bakterienErwiniaamylovora. Sjukdomenharvaritkändi nästan 200 år. Det dröjde dock till slutet av 1800-talet innan man kunde konstatera att den orsakades av bakterier. Under 1986 upptäcktes det forsta fallet i Sverige. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 147 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108367