Skip to main content
Factsheet, 1998

Skadedjur på svarta vinbär

Hellqvist, Sven

Abstract

Detta är en sammanställning över flertalet skadedjur, som kan förekomma på svarta vinbär. Vissa arter behandlas även i andra faktablad. Faktabladsnumret anges inom parentes. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1998, number: 154 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108378