Skip to main content
Factsheet, 1990

Bronsfläcksjuka

Nilsson, Bengt

Abstract

Sommaren 1990 konstaterades det forsta utbrottet av bronsfläcksjuka, en virussjukdom orsakad av "Tomato spotted wilt virus". Sällan har ett växtvirus orsakat så mycket problem som detta. Ett mycket stort antal köksoch prydnadsväxter, särskilt under glas, kan angripas och då ofta med förödande verkan. Under tiden juli oktober påträffades detta virus i 18 odlingar i mellersta och södra Sverige. Bronsfläckvirus betraktas som karantänskadegörare och faller därmed under växtskyddslagen. Detta innebär att viruset, om möjligt, ska utrotas och förhindras att komma in i landet. 

Keywords

Bronsfläcksjuka; bronsfläckvirus; torna to spotted wilt virus; trips; köksväxter; prydnadsväxter; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1990, number: 155 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant and Forest Protection

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108391