Skip to main content
Factsheet, 1990

Sjukdomar på juniperus, thuja, och chamaecyparis

v. Freytag, Birgitta ; Åkesson, Ingrid

Abstract

Vintergröna barrväxter får ofta bruna vissnande barr eller skott, och någon gång dör större grenar eller t. o. m. hela plantor. Sådana symtom kan vara tecken på en lång rad olika åkommor. Vid närmare studium av de vissnande växtdelarna kan man ofta urskilja specifika symtom, som är karaktäristiska för olika sjukdomar. I detta faktablad beskrivs viktiga sjukdomar på Juniperus, Thuja och Chamaecyparis. De är konstaterade i Sverige eller förväntas finnas här. Fakta är dock hämtade från utländska källor.

Keywords

Phytophthora; rotröta; Botrytis; gråmögel; Kabatinajuniperi; K. thujae; kvistdöd; Phomopsis juniperiuora; Gymnosporangium spp; gelerost; Herpotrichiajuniperi; filtsvamp; Lophodermium juniperinum; skyttesvamp; Pithya cupressina; Didymascella thujina; Keithia thujina; Pestalatia funerea; Juniperus; Chamaecyparis; Thuja; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1990, number: 151 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

v. Freytag, Birgitta (v. Freytag, Birgitta )
Swedish Board of Agriculture
Åkesson, Ingrid
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108392