Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006Open access

Plommonstekeln och plommonvecklaren

Tornéus, Christer

Abstract

Plommonstekeln (Hoplocampa minuta) och plommonvecklaren (Cydia funebrana) är två insekter, vars larver angriper plommon. Plommonvecklaren har vissa likheter med äpplevecklaren, se faktablad 121 T. Plommonstekeln kan vissa år och på vissa platser bli ett verkligt gissel; 90% eller mer av skörden kan gå förlorad. En del plommonsorter angrips mer än andra eftersom deras blomning infaller samtidigt med steklarnas svärmningsperiod. Enligt engelska uppgifter tillhör Czar och Victoria de mest känsliga sorterna. Det är inte ovanligt med 50% angrepp av plommonvecklaren, men det medför sällan motsvarande skada. Det kan fungera som en behövlig gallring. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 156 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108402