Skip to main content
Factsheet, 1992

Sotdagg och sotdaggsvampar

Säll, Christina

Abstract

Sotdaggsvampar är en samlingsbenämning på ett antal systematiskt vitt skilda svampar som bildar svarta, ytliga beläggningar s.k. sotdagg på blad, grenar och frukter. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1992, number: 160 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Säll, Christina
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108424