Skip to main content
Factsheet, 1992

Bladmögel på tomat

Bulat, Stanislawa

Abstract

Bladmögel på tomat orsakas av svampen Phytophthora infestans. Denna svampsjukdom är mest känd på potatis där plantan och knölarna angrips, men svampen kan också angripa tomat, äggplanta och andra växtslag inom familjen Solanaceae, dock ej peppar. Särskilt angrips frilandstomater men ibland också tomater i växthus-speciellt kallhus. I varma länder med hög fuktighet, där man har stora arealer med frilandstomater, är bladmögel på tomat en av de allvarligaste sjukdomarna. Men även i Sverige vid odling i kallhus och i fritidsodlingar vållar svampen vissa år ett stort problem. 

Keywords

bladmögel; Phytophthora intestans; tomat; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1992, number: 161 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bulat, Stanislawa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108426