Skip to main content
Factsheet, 1993

Skadegörare på allåkerbär

Hellqvist, Sven

Abstract

I detta faktablad behandlas de viktigaste skadegörarna på allåkerbär. Vissa arter behandlas även i andra faktablad, num:r;et anges inom parentes efter respektive art. Odlingen av allåkerbär har kort historia och erfarenheterna av olika skadegörare är därför begränsade. Kraftiga angrepp av skadedjur förekommer dock ofta i äldre odlingar. Särskilt hallonängern kan göra stor skada men även hallonmal och björnbärsvecklare är att räkna med. Svampsjukdomar har däremot hittills haft en ganska liten betydelse. 

Keywords

Allåker; bär; åkerbär; hallonmal; Lampronia rubiella; björnbärsvecklare; Epiblema uddmanniana; linskottvecklare; Cnephasia interjectana; hallonänger; Byturus tomentosus; jordgubbsstinkfly; Plagiognathus arbustorum; ludet ängsstinkfly; Lygus rugulipennis, Priophorus brullei; spottstrit; Philaenus spumarius; öronvivlar; Otiorhynchus spp.; gråmögel; Botrytis cinerea; rostsvampar; åkerbärsrost; Pucciniastrum arcticum; Gymnoconia nitens; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 166 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108430