Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1994Open access

Vitmögel

Forsberg, Ann-Sofi

Abstract

Vitmögel, som orsakas av svampen Belerotium cepivorum, är en jordburen parasit som är spridd i alla världsdelar. Svampen angriper endast växter inom släktetAllium och huvudsakligen löksorter odlade för konsumtion. Den vanligamatlöken (kepalök), sättlök såväl som frösådd lök, angrips i stor utsträckning. Även vitlök och sebarlottenlök är utsatta för angrepp medan purjolök angrips i betydligt mindre omfattning. Vitmögelsvampen kan förorsaka omfattande skördeförluster och dess angrepp kan leda till stora kostnader vid sortering och lagring. Svampen kan ligga vilande i åtskilliga år för att vid gynnsam årsmån bli ytterst aggressiv. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1994, number: 170 TPublisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108443